Svět se zmenšuje, vzdálenosti zkracují. To, co pro nás bývalo dříve nedosažitelné, máme dnes na dosah ruky. Stejný trend sledujeme i my.

Nejen inteligentní domy, ale i celá města. Vzájemně propojená a využívající potenciálu konceptu SAVEBOX. Přesně tak vidíme budoucnost efektivního využívání elektrické energie nejen u nás, ale i ve světě. Koncept SAVEBOX City znamená důležitý krok ve směru k budoucímu vývoji i trendům v této stále se vyvíjející oblasti. Chytré domy jsou již nyní navrhovány tak, aby svým obyvatelům poskytovaly co možná největší komfort. Jejich technické řešení, efektivně využívající elektrické spotřebiče, automaticky ovládající dobu vytápění, ohřev vody, ale například i vysávání prachu či větrání, šetří nejen energii, ale i samotné spotřebiče. O celý chod domu je tak automaticky postaráno.

SAVEBOX je vybaven univerzálním komunikačním rozhraním, které umožnuje integrovat jej se systémy automatizace domova. Celý systém pak zvyšuje účinnost výroby a využití energie dodané jednotkou SAVEBOX. Tím umožňuje nejen lepší využití sluneční energie, ale i kratší návratnost investic. Díky energeticky nezávislým domům a koncepci SAVEBOX, která vás nenutí nic dokupovat ani nastavovat, můžete žít nezávisle na okolí. Dostáváte totiž kompletně technicky vybavené zařízení pro ukládání elektrické energie. Všechny komponenty jsou perfektně sladěné, plně optimalizované a poctivě testované. Přichází doba sluneční, tak jděte s ní!

Satelitní městečka plní volné parcely městských aglomerací a tento fakt s sebou přináší mimo jiné i zvýšenou nutnost zodpovědného přístupu ke spotřebě a efektivnímu využívání energií. Respektujeme tyto potřeby a přicházíme proto s nadčasovým, ale zároveň tolik žádoucím konceptem, který umožní několika domácnostem efektivní, kvalitní a zároveň k okolnímu prostředí šetrné ukládání a využívání elektrické energie.

Koncept SAVEBOX City si můžete zjednodušeně představit jako velký elektrický rozvod, který dává naprosto rovnocenné podmínky a možnosti všem, kteří se do něj zapojí a to doslovně. Jednotliví „členové“ takového rozvodu (nejčastěji rodinné domy) budou získávat elektrickou energii z jednoho společného místa – elektrocentrály. Toto místo bude umístěno nezávisle na všech ostatních v „rozvodu“ a bude složeno právě z jednotek SAVEBOX.

Nezůstane tak jen u energeticky nezávislých domů, díky konceptu City dosáhneme mnohem komplexnějšího propojení celých soustav měst a obcí, čímž přispějeme nejen k jejich celkové energetické soběstačnosti.