Společnost převzala v r. 2017 pracovníky vývoje a projekce firmy Dodávky automatizace, spol. s .r.o.

www.da.eei.cz

Stručný seznam významných zakázek, realizovaných v posledních letech:

Název a umístění zakázky Období trvání zakázky Rozsah dodávek Vyhodnocení zakázky Klient + kontaktní osoba
Dodávka, montáž vč.uvedení do provozu elektro části NN, MaR a ASŘ projektu „Elektro kotel PT“ v Příbrami pro fa BFS Energo, a.s. 12. 2013 – 4. 2014 1,4 mil. Kč projekt, D+M  elektro NN, MaR a ASŘ Elektro kotle PT v Příbrami vč. uvedení do provozu. Realizace proběhla dle harmonogramu výstavby a v požadované kvalitě. Fa BFS Energo, a.s., Žitavského 496, Praha 5 Zbraslav. Ing Daniel Svatoš, tel. 736 464 188
Dodávka a montáž vybavení Elektro NN, MaR a ASŘ pro mobilní výzkumné centrum firmy Strojírny Bohdalice, a.s. 12. 2013 – 5. 2014 4,5 mil Kč, projekt, D+M vybavení  elektro, MaR a ASŔ včetně uživatel. SW mob. výzkumného centra Realizace proběhla dle harmonogramu a v požadované kvalitě. Fa STROJÍRNY BOHDALICE, a.s., 683 41 Bohdalice, Mgr. Antonín Kuneš MBA, tel. 517 326 621
Kompletní dodávka 2 ks elektrosouboru pro lanové posunovací zařízení LTV-PV pro Třinecké železárny a.s. na objednávku Kolejové pohony a.s. 9. – 12. 2015 1,803 mil.Kč, projekt, D+M vybavení elektro a MaR lanového posunovacího zařízení LTV-PV. Realizace proběhla dle harmonogramu a v požadované kvalitě. Fa Kolejové pohony, a.s. Mostárenská 2917/40, 703 00 Ostrava, Vítkovice. P. David Ryška,DiS, tel. 601 302 841.
Kompletní dodávka 2 ks elektrosouborů pro lanové  posunovací zařízení LTV-PV pro Slovnaft Bratislava a.s, . na objednávku Kolejové pohony a.s. 1. – 12. 2014 4,233 mil.Kč, projekt, D+M vybavení elektro, MaR a ASŘ lanového posunovacího zařízení typu LTV-PV pro kolej č.204 a 804. Realizace proběhla dle harmonogramu a v požadované kvalitě. Fa Kolejové pohony, a.s. Mostárenská 2917/40, 703 00 Ostrava, Vítkovice. P. David Ryška,DiS, tel. 601 302 841.
Kompletní dodávka 2 ks elektrosouborů: 1 x Dobíjecí a testovací stanice pro elektrobusy a 1 x Napájení měnírny na změnu polarity v troleji, na objednávku EKOVA ELECTRIC, a.s. 4. – 8. 2015 12,243 mil. Kč, projekt, D+M vybavení elektro, MaR a ASŘ Dobíjecí a testovací stanice pro elektrobusy a Napájení měnírny na změnu polarity v troleji pro Vývojové pracoviště EKOVA ELECTRIC, a.s. Realizace proběhla dle harmonogramu a v požadované kvalitě. EKOVA ELECTRIC,a.s. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava-Martinov
Ing Ladislav Slíva-projekt manager,
tel: 778 521 672
Dodávka a montáž rozváděče NN RP1 pro fa PEKAŘI a spol. v Ostravě-Porubě na objednávku fa Grulich – energetika s.r.o 12/2015 0,127 mil.Kč ,D+M  vč. projektu 2 polí rozváděče NN s minimální odstávkou technologie pekárny. Realizace proběhla dle harmonogramu a v požadované kvalitě Grulich-energetika, s.r.o., Elektrárenská 56,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí.
p. Martin Grulich
tel.: 558 622 635
Kompletní dodávka 1 ks elektrosouboru pro lanové posunovací zařízení LTV-PV pro PREOL, a.s. v Lovosicích. 6. – 12. 2015 0,682 mil. Kč projekt, D+M vybavení elektro, MaR a signalizačního zařízení lanového posunovacího zařízení typu LTV-PV Realizace proběhla dle harmonogramu a v požadované kvalitě. Fa Kolejové pohony, a.s. Mostárenská 2917/40, 703 00 Ostrava, Vítkovice. P. David Ryška,DiS, tel. 601 302 841.
Dodávka a montáž MaR a elektro na akci „Recirkulace spalin-DeNOx Třebovice“ 4. – 11. 2015 2,062 mil. Kč, D+M vybavení elektro a MaR vč. uvedení do provozu dle projektu objednatele. Realizace proběhla dle harmonogramu a v požadované kvalitě. Metso Automation s.r.o. Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, Ing Martin Rezek
tel.: 227 027 360
Dodávka a montáž koncentrační sluneční elektrárny se Stirlingovým motorem 3. – 11 2016 1,35 mil. Kč vybavení dvou pracovišť Strojírny Bohdalice a Rumunsko Realizace dle požadavků Strojírny Bohdalice a.s. ing. Ondrášek
tel. 737226079
Dodávka a montáž lanového posunovacího zařízení v Čierné nad Tisou pro překladiště východ na Slovensku 3. – 11 2016 445 000,-Eur, vybavení dvou kolejišť široký a normální rozchod inteligentním posunovacím zařízením Realizace dle požadavků Bulk Transshipment Slovakia, a.s.
076 43 Čierna nad Tisou
ing. Frko
Dodávka a uvedení do provozu 3ks energetických vozků, 3ks tažných lokomotiv a 2ks nabíjecích stanic 2013 – 2016 65 000 000,-Kč, kooperace s fa Kolejové pohony, DA dodávalo veškerou elektrovýzbroj kolejových vozidel včetně řízení automatiky trakčního pohonu vozidla Realizace dle požadavků KGHM Zanam Glogow
ing. Dariusz Kubiak