Engineering/projekce

Disponujeme vysoce kvalitní projekční a technickou základnou s mnohaletou praxí v jednotlivých oborech průmyslu.

V rámci komplexních služeb naše společnost nabízí:
– technickou přípravu zakázek
– vypracování technických návrhů s cenovým rozpočtem
– zpracování vlastní výrobní dokumentace pro realizaci
– podrobné položkové rozpočty
– vlastní technický dozor v průběhu stavby
– vlastní technický dozor při uvádění technologie do provozu
– tvorbu a odladění programů pro systémy robotizace a automatizovaného řízení

Projekční činnost zahrnuje:

– Vypracování dokumentace pro územní řízení včetně spolupráce s investorem až do získání územního rozhodnutí

– Vypracování projektové dokumentace staveb až do úrovně realizační dokumentace pro technologickou,  elektrotechnickou a stavební část, příp. pro systém řízení

– Vypracování výrobní dokumentace a řízení jakosti  dodávaného zařízení (včetně výroby)

Inženýrská činnost zahrnuje:

– Výběr dodavatele od počáteční dokumentace až po zajištění výběrového řízení na nejvhodnější dodavatele staveb, rekonstrukcí či oprav

– Zpracování zadávací dokumentace obchodních veřejných soutěží na domácí i mezinárodní úrovni (včetně organizace výběrových řízení a následného zhodnocení nabídek)

– Technický dozor při výstavbě a provozu rozvodných zařízení, silnoproudých rozvodů, měření a regulace automatizovaného systému řízení technologických procesů a robotizovaných pracovišť.